ေတာင္ေပၚေဒသက ပန္းစိုက္လူငယ္ေတြအတြက္ ဘာေတြလိုအပ္ေနလဲ (ရုပ္သံမွတ္တမ္း)

0
54

https://www.youtube.com/watch?v=iDx0D41BEEc&feature=youtu.be

ဒီသတင္းပတ္ရဲ႕ ရုပ္သံမွတ္တမ္း အစီအစဥ္မွာေတာ့ ေတာင္ေပၚေဒသေတြက ေဒသခံလူငယ္ေတြဟာ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းအတြက္ တစ္ပိုင္တစ္ႏိုင္ ဂႏၶမာပန္းစိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းေတြနဲ႔ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမႈေတြ လုပ္ကိုင္ေနၾကတဲ့ အေၾကာင္းကို ရႈ႕စားၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအေၾကာင္းကို MCN သတင္းေထာက္ နဒီကို တင္ဆက္ေပးထားပါတယ္။

?bph6