သမုဒၵရာ ျဖစ္စဥ္ ကၽြမ္းက်င္သူေတြက ေရေအာက္ စမ္းသပ္ခန္းမွာ (၃၁) ရက္ၾကာ ေနထိုင္ခဲ့

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရွိ သမုဒၵရာ ျဖစ္စဥ္ ကၽြမ္းက်င္သူေတြက ေရေအာက္ စမ္းသပ္ခန္းမွာ (၃၁) ရက္ၾကာ ေနထိုင္ခဲ့တဲ့သတင္းကိုလည္း ႏိုင္ငံတကာ သတင္းတစ္ပုဒ္မွာ အခုလို ရႈ႕စား ၾကရဦးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

adv_banner