အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒၾကမ္းမွာ ပညာရွင္ေတြနဲ႔ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားေတြရဲ႕ သေဘာထားဆႏၵေတြ ထည့္သြင္းေရးဆြဲဖို႔လို

လႊတ္ေတာ္တြင္းေဆြးေႏြးအတည္ျပဳဖို႔ရွိေနတဲ့ အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒၾကမ္းမွာ ပညာရွင္ေတြနဲ႔ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားေတြရဲ႕ သေဘာထားဆႏၵေတြ ပါ၀င္ေအာင္ ထည့္သြင္းေရးဆြဲဖို႔ ေက်ာင္းသားအေရး တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူေတြက ေတာင္းဆိုလိုက္ပါတယ္။ ဒီအေၾကာင္းကို MCN သတင္းေထာက္ ဟိန္းကိုက သတင္းေပးပို႔ထားပါတယ္။

adv_banner