ေရြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္ ၉၀ ခုုႏွစ္ ရလဒ္လိုု ျဖစ္မွာကိုု စိုုးရိမ္တာ သဘာ၀က်တယ္

0
48

ေရြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္ ၉၀ ခုုႏွစ္ ရလဒ္လိုု ျဖစ္မွာကိုု စိုုးရိမ္တာ သဘာ၀က်တယ္လိုု႔ အမ်ိဳးသားဒီမိုုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္က ေျပာၾကားလိုုက္ပါတယ္။
MCN ျမန္မာေကဘယ္႐ုုပ္သံသတင္းဌာနနဲ႔ သီးသန္႔ေတြ႔ဆံုုေမးျမန္းခန္းကိုု ေျဖၾကားစဥ္မ်ာ အမ်ိဳးသားဒီမိုုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ရဲ႕ ေျပာေရးဆိုုခြင့္ရွိသူ ဦးဥာဏ္၀င္းက ေျပာၾကားလိုုက္တာျဖစ္ပါတယ္။

?bph6