ေနာက္ဆက္တြဲ ျပႆနာေတြျဖစ္တဲ့ အမ်ိဳးသားရင္ၾကားေစ႔ေရး တုုိင္းရင္းသားအခ်င္းခ်င္း မုန္းတီးေရး ဒုုကၡသည္နဲ႔ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားေတြရဲ႕ ျပႆနာေတြကုုိ အထူး စုိးရိမ္ပါတယ္ (Quotation)

0
65

u-htoo-chitဦးထူးခ်စ္ (အမႈေဆာင္ဒါ႐ိုက္တာ)
ပညာေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ေဖာင္ေဒးရွင္း (ထိုင္းႏိုင္ငံ)

ျမန္မာျပည္တြင္းမွာ ျဖစ္ေနတဲ့ စစ္ပြဲေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္တုုိ႔အေနနဲ႔ အင္မတန္စုုိးရိမ္ပါတယ္။ စစ္အစုိုးရလက္ထက္မွာ ျဖစ္ခဲ့တဲ့ ျပည္တြင္းစစ္ေတြအတြက္ မေျပာပေလာက္ေပမဲ့ ျပည္သူက ေရြးခ်ယ္ထားတဲ႔ လုပ္ပိုင္ခြင့္ တစ္စံုတစ္ရာရွိေနတဲ႔ အစုုိးရ လက္ထက္မွာ ျဖစ္ေနတာကိုေတာ႔ ေတာ္ေတာ္အံ့ၾသပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရးအေတြ႕အႀကံဳအရ အခုုျပည္တြင္းစစ္ကေန အေျခခံျဖစ္ျပီး ျဖစ္ေပၚလာမယ့္ ေနာက္ဆက္တြဲ ျပႆနာေတြျဖစ္တဲ့ အမ်ိဳးသားရင္ၾကားေစ႔ေရး တုုိင္းရင္းသားအခ်င္းခ်င္းမုန္းတီးေရး ဒုုကၡသည္နဲ႔ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားေတြရဲ႕ ျပႆနာေတြကုုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အေနနဲ႔ အထူး စုုိးရိမ္ပါတယ္။

?bph6