ရခိုင္ျပည္နယ္က အမ်ိဳးသမီးေတြ စြမ္းရည္ျပည့္ဝဖို႔ အုပ္ထိန္းမႈပုံစံ ေျပာင္းလဲဖို႔လို (႐ုပ္/သံ)

0
1189

ရခုိင္ျပည္နယ္က အမ်ိဳးသမီးေတြအေနနဲ႔ ျပတ္သားတဲ့ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြကို ခ်မွတ္ႏုိင္တဲ့ စြမ္းရည္ျပည့္ဝလာဖုိ႔ မိဘနဲ႔ ဆရာသမားေတြရဲ႕ အုပ္ထိန္းမႈပံုစံေတြကို ေျပာင္းလဲဖုိ႔ လိုအပ္ေနပါတယ္။ ဒီသတင္းကို MCN ရခုိင္ျပည္နယ္ သတင္းေထာက္ မင္းမ်ိဳးႏြယ္က ေပးပို႔ထားပါတယ္။

ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္းက အမ်ိဳးသမီးအမ်ားစုဟာ ဦးေဆာင္ႏုိင္တဲ့ စြမ္းရည္ေတြ နိမ့္က်ေနေသးၿပီး ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးကိစၥရပ္ေတြအျပင္ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးက႑ေတြမွာပါ ပါဝင္ႏုိင္မႈနည္းပါးေနေသးတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေအာက္တုိဘာလ ၁၈ ရက္ေန႔က အမ်ိဳးသမီးေတြ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းေတြမွာ ပါဝင္လာႏုိင္ေရးနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခုကို ရခိုင္လူငယ္မ်ိဳးဆက္သစ္အဖြဲ႔က ဦးေဆာင္ၿပီး စစ္ေတြၿမိဳ႕မွာ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။

လက္ရွိမွာ အမ်ိဳသမီးေတြဟာ ယံုၾကည္မႈအားနည္းမႈေတြနဲ႔ ရင္ဆိုင္ေနၾကရၿပီး အမ်ိဳးသမီးေတြအေနနဲ႔ ျပတ္သားတဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြကို ခ်မွတ္ႏိုင္တဲ့စြမ္းရည္ေတြျပည့္ဝလာဖုိ႔ မိဘနဲ႔ ဆရာသမားေတြရဲ႕ အုပ္ထိန္းမႈပံုစံေတြကို ေျပာင္းလဲဖုိ႔ လိုအပ္တယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။

Sound bite – ရဲထြဋ္လြင္ဦး (RPDA)

အမ်ိဳးသမီးေတြအေနနဲ႔ အားလပ္တဲ့အခ်ိန္ေတြမွာ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းေတြကို ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းေတြမွာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ စြမ္းရည္ျမွင့္တင္မႈေတြကို ျပဳလုပ္သြားႏုိင္တယ္လို႔ ေဆြးေႏြးပြဲ တက္ေရာက္ လာသူေတြက ေျပာပါတယ္။

အင္တာဗ်ဴး – မေအးေက်ာ့သႏၱာ (စေကာ္လအင္စတီက်ဴ႕)

ဒါ့အျပင္ လက္ရွိမွာေတာ့ အမ်ိဳးသမီးပါဝင္ခြင့္ေတြဟာ အရင္ကထက္ ရရွိလာေနၿပီျဖစ္ေပမယ့္ အတိုင္းအတာ တစ္ခုဆိုတာကို သတ္မွတ္ထားလို႔မရႏုိင္ေၾကာင္းနဲ႔ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးခ်င္းစီရဲ႕ ႀကိဳးစားမႈနဲ႔သာ သက္ဆိုင္တယ္လုိ႔ ေဒၚဦးသန္းတင္က ေျပာပါတယ္။

အင္တာဗ်ဴး – ေဒၚဦးသန္းတင္ (ေတာင္သူလယ္သမားသမဂၢ)

ဒါ့အျပင္ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္းက အမ်ိဳးသမီးေတြဟာ ထံုးတမ္းစဥ္လာေတြကို ကိုင္စြဲထားၾကတာေၾကာင့္ တခ်ိဳ႕ မလိုအပ္တဲ့ဓေလ့ေတြကို ေျပာင္းလဲဖုိ႔လိုအပ္ေနၿပီး အဲဒီလို ေျပာင္းလဲမႈေတြျပဳလုပ္ႏိုင္မွသာ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရး က႑ေတြမွာ ဦးေဆာင္ဦးရြက္ျပဳႏုိင္သူေတြ အမ်ားအျပားပါဝင္လာမွာျဖစ္တယ္လို႔ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါတယ္ ခင္ဗ်ား။