ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲမႈ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ဖို႔ ပညာေပး ေဆာင္ရြက္မႈ လုပ္မယ္ (႐ုပ္/သံ)

0
1920

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း မူးယစ္ေဆးဝါးသံုးစြဲမႈေတြ ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ဖို႔အတြက္ ေက်းလက္ေဒသေတြထိ သြားေရာက္ၿပီး ပညာေပးေဆာင္႐ြက္မႈေတြ ျပဳလုပ္ေနပါတယ္။ ဒီသတင္းကို MCN ရခုိင္ျပည္နယ္ သတင္းေထာက္ မင္းမ်ဳးႏြယ္က ေပးပို႔ထားပါတယ္။

?bph6