အစိုးရအေနနဲ႔ ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲတဲ့အခါမွာ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္ေတြကို ဦးစားေပးဖို႔ လို (႐ုပ္/သံ)

0
133

အစိုးရအေနနဲ႔ ဘတ္ဂ်တ္ေရးဆြဲတဲ့အခါမွာ စီးပြားေရးနဲ႔ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းေတြျဖစ္တဲ့ အေျခခံ လိုအပ္ခ်က္ေတြကို ဦးစားေပးေရးဆြဲဖို႔ လိုအပ္ေနတယ္လို႔ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္က ေျပာဆိုလိုက္ပါတယ္။ ဒီသတင္းကို MCN ရခိုင္ျပည္နယ္ သတင္းေထာက္ မင္းမ်ိဳးႏြယ္က ေပးပို႔ထားပါတယ္။

?bph6