မႏၲေလးေတာင္ေပၚက ဘုးရားရန္ပံုေငြ ငါးႏွစ္တာကာလအတြင္း သိန္းသံုးေသာင္းေက်ာ္ရရွိ (႐ုပ္/သံ)

မႏၲေလးေတာင္ေပၚက ဘုးရားရန္ပံုေငြ ငါးႏွစ္တာကာလအတြင္း သိန္းသံုးေသာင္းေက်ာ္ရရွိခဲ႔ပါတယ္။ ဒီသတင္းကိုMCNမႏၲေလးသတင္းေထာက္ဥာဏ္လင္းထူးကေပးပို႔ထားပါတယ္။

adv_banner