ရခိုင္ျပည္နယ္က ငါးမုန္႔လုပ္ငန္းေတြ ရပ္တည္ဖို႔ ခက္ခဲေန (႐ုပ္/သံ)

0
170

ငါးကုန္ၾကမ္း႐ွားပါးလာတာေၾကာင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္က ငါးမုန္႔လုပ္ငန္းေတြ ရပ္တည္ဖို႔ခက္ခဲလာေနပါတယ္။ ဒီသတင္းကို MCN ရခိုင္ျပည္နယ္ သတင္းေထာက္ မင္းမ်ိဳးႏြယ္က ေပးပို႔ထားပါတယ္။

?bph6