လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီရဲ႕ အႀကံျပဳခ်က္ေတြကို လယ္သိမ္းခံေတာင္သူေတြ ကန္႔ကြက္ (႐ုပ္/သံ)

0
171

ၿမိဳ႕နယ္ လယ္ယာေျမ စီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီရဲ႕ အၾကံျပဳခ်က္ေတြကို လယ္သိမ္းခံေတာင္သူ ေတြက ကန္႔ကြက္ခဲ႔ပါတယ္။ ဒီသတင္းကိုေတာ့ MCN မႏၲေလးသတင္းေထာက္ ဥာဏ္လင္းထူးက ေပးပို႔ထားပါတယ္။

?bph6