ႏိုင္ငံျခား ခရီးသြားေတြကို မႏၱေလးေတာင္ေပၚ တက္ေရာက္ၾကည့္႐ႈခြင့္ တိုးျမႇင့္ ေကာက္ခံမယ္ (႐ုပ္/သံ)

0
197

ႏိုင္ငံျခားဧည့္ခရီးသြားေတြကို မႏၲေလးေတာင္ေပၚတက္ေရာက္ၾကည့္ရႈခြင့္ တိုးျမႇင့္ေကာက္ခံ သြားေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီသတင္းကို MCN မႏၲေလးသတင္းေထာက္ ဥာဏ္လင္းထူးကေပးပို႔ထားပါတယ္။

?bph6