ျမိတ္ေဒသကတစ္နိုင္တစ္ပိုင္ စက္သံုးဆီဆိုင္ေတြ ရပ္တည္ဖို႔ခက္ခဲေန (႐ုပ္/သံ)

0
57

ျမိတ္ေဒသကတစ္နိုင္တစ္ပိုင္ စက္သံုးဆီဆိုင္ေတြကို စည္းကမ္းခ်က္နဲ႔ညီမွ လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳေတာ႔မွာျဖစ္တဲ႔အတြက္ ရပ္တည္ဖို႔ခက္ခဲလာေနပါတယ္။ ဒီအေၾကာင္းကို MCNသတင္းေထာက္ ေအာင္သူ ကတင္ဆက္ေပးထားပါတယ္။

?bph6