ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ ေဒသတြင္း အလုပ္အကိုင္မ႐ွိတာေၾကာင့္ လူကုန္ကူးခံရမႈျမင့္တက္ေန(႐ုပ္/သံ)

0
85

ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ ေဒသတြင္း အလုပ္အကိုင္မ႐ွိတာေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးငယ္ေတြနဲ႔လူငယ္ေတြ လူကုန္ကူးခံရမႈျမင့္တက္ေနပါတယ္။ ဒီအေၾကာင္းကို MCN ရခိုင္ျပည္နယ္သတင္းေထာက္ မင္းမ်ိဳးႏြယ္ကေပးပို႔ထားပါတယ္။

?bph6