သတင္းမီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္ အတြက္ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြနဲ႔ မီဒီယာသမားေတြ ေဆြးေႏြးပြဲျပဳလုပ္ (႐ုပ္/သံ)

0
58

သတင္းမီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္ အတြက္ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြနဲ႔ မီဒီယာသမားေတြ ေဆြးေႏြးပြဲျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီသတင္းကို MCN မႏၱေလးသတငး္ေထာက္ ညဏ္လင္းထူးက ရိုက္ကူးေပးပို႔ထားပါတယ္။

 

 

?bph6