ပုသိမ္ၿမိဳ႕မွာ ဆက္သြယ္ေရးအက္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၆၆(ဃ) ဖ်က္သိမ္းေရး သေဘာတူညီခဲ့ၾက (႐ုပ္/သံ)

0
246

ပုသိမ္ၿမိဳ႕မွာ လူ႔အခြင္းအေရးတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူေတြ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႕ သတင္း မီဒီယာသမားေတြ စုေပါင္းေဆြးေႏြးပြဲကေန ဆက္သြယ္ေရးအက္ဥပေဒ ပုဒ္မ၆၆ဃကို ဖ်က္သိမ္းေရး သေဘာတူညီခဲ့ ၾကပါတယ္။ MCN ပုသိမ္သတင္းေထာက္ ရဲေသြးနီက ရုိတ္ကူးေပးပို႔ထားျပီး ေကဇြန္ေႏြး ကတင္ဆက္ေပးထားပါတယ္။