သဘာ၀ခရီးသြားလုပ္ငန္း ၀န္ေဆာင္မႈကို ၿမိတ္ခ႐ိုင္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းရွင္ အသင္းက လုပ္ေဆာင္မယ္ (႐ုပ္/သံ)

0
65

ျမိတ္ကၽြန္းစုေတြကိုအေျခခံျပီး သဘာ၀ခရီးသြားလုပ္ငန္း၀န္ေဆာင္မႈေတြကို ၿမိတ္ခ႐ိုင္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းက လုပ္ေဆာင္ သြားေတာ႔မွာျဖစ္ပါတာယ္။ ဒီအေၾကာင္းကို MCN ျမိတ္သတင္းေထာက္ ကိုေဇာ္ေဇာ္က ရုိတ္ကူးေပးပို႔ထားျပီး သတင္းေထာက္ သက္သက္ဦး က တင္ဆက္ေပးထားပါတယ္။

?bph6