ျမန္မာႏိုင္ငံကို ႏိုင္ငံျခားသား အလည္အပတ္ ဗီဇာနဲ႔ အေျခခံအလုပ္သမားေတြအျဖစ္ ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ေနၾက

0
247

ျမန္မာႏိုင္ငံကို ႏိုင္ငံျခားသား အလည္အပတ္ ဗီဇာနဲ႔ အေျခခံအလုပ္သမားေတြအျဖစ္ ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ေနၾကၿပီး ေဝဖန္မႈေတြရွိေနတယ္ဆိုတဲ့အေၾကာင္းကိုေတာ့ MCN သတင္းေထာက္ ခ်စ္ပို က တင္ဆက္ေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

?bph6