အလုပ္ခန္႔ထားမႈဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္အတည္ျပဳႏိုင္ရန္ ၉၀ ရာႏႈန္းခန္႔ ၿပီးစီး

0
230

အလုပ္ခန္႔ထားမႈဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္အတည္ျပဳႏိုင္ရန္ ၉၀ ရာႏႈန္းခန္႔ ၿပီးစီးေနၿပီဆိုတဲ့သတင္းကို MCN သတင္းေထာက္ ေအာင္ေက်ာ္မိုး က တင္ဆက္ေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

?bph6