သိမ္းဆည္းခံလယ္ယာေျမေတြအတြက္ေပးတဲ့ေလွ်ာ္ေၾကးေငြကို အကိ်ဳးရွိရွိ အသံုးခ်ႏိုင္ဖို႔ အသိပညာေတြလိုအပ္ေန

0
213

ေတာင္သူလယ္သမားေတြအေနနဲ႔ သိမ္းဆည္းခံလယ္ယ​ာေျမေတြအတြက္ေပးတဲ့ေလ်ာ္ေၾကးေငြေတြကို အကိ်ဳးရွိရွိ အသံုးခ်ႏိုင္ဖို႔ အသိပညာ အတက္ပညာေတြလိုအပ္ေနပါတယ္။ ဒီသတင္းအျပည့္အစံုကိုေတာ့ MCN သတင္းေထာက္ ကိုသက္ က တင္ဆက္ေပးထားတာျဖစ္ပါတယ္။

?bph6