သၾကၤန္ကာလအတြင္းမွာ ရန္ကုန္ျမိ္ဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီက ၀န္ထမ္းအေရအတြက္တိုးျမင့္ တာ၀န္ခ်

0
229

လာမယ့္ သၾကၤန္ကာလအတြင္းမွာ ရန္ကုန္ျမိ္ဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီက ၀န္ထမ္းအေရအတြက္တိုးျမင့္ တာ၀န္ခ်ထားမွာျဖစ္ပါတယ္။ဒီသတင္းအေၾကာင္းကို MCN သတင္းေထာက္ ေအာင္ေက်ာ္မိုးက တင္ဆက္ေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။

?bph6