ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ပထမဆံုးအၾကိမ္က်င္းပတဲ့ လုပ္ငန္းခြင္ကၽြမ္းက်င္မႈဆိုင္ရာျပိဳင္ပြဲ

0
179

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ပထမဆံုးအၾကိမ္အျဖစ္ က်င္းပခဲ့တဲ့ လုပ္ငန္းခြင္ကၽြမ္းက်င္မႈဆိုင္ရာျပိဳင္ပြဲ­ကို ၀င္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္ခဲ့တဲ့ ကၽြမ္းက်င္၀န္ထမ္းေတြရဲ႕ အေၾကာင္းကို ရုပ္သံမွတ္တမ္းအျဖစ္ ရႈစားၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။

?bph6