တရားသူႀကီးေတြ တရားခြင္မွာ က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆို ရေတာ့မယ္

0
288

တရားသူႀကီးေတြအေနနဲ႔ တရားခြင္မွာ တရားခံ ၊ သက္ေသေတြနည္းတူ က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆိုရေတာ့ မွာျဖစ္ပါတယ္။

 

ျပည္သူေတြ ယံုၾကည္အားကိုးၿပီး ေျဖာင့္မတ္မွန္ကန္တဲ့ တရားစီရင္ေရး ျဖစ္လာေစဖို႔အတြက္ တရားသူႀကီးေတြ ကိုယ္တိုင္ တရားခြင္မွာ က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆိုေရး အဆိုကို ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၈ ရက္ေန႔က အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္မွာ အတည္ျပဳလိုက္တာပါ။

အဆိုကို ဧရာဝတီတိုင္း မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁)က ဦးစိုးမိုးတင္သြင္း ခဲ့တာျဖစ္ၿပီး လႊတ္ေတာ္က မဲခြဲဆံုးျဖတ္ရာမွာ ေထာက္ခံမဲမ်ားတဲ့အတြက္ အဆိုအတည္ျဖစ္သြားတာေၾကာင့္ တရားသူႀကီးေတြပါ တရားခြင္မွာ က်မ္းသစၥာဆုိ ရေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

တရားသူႀကီးေတြ တရားခြင္မွာ က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆိုရေတာ့မယ္

တရားသူႀကီးေတြအေနနဲ႔ တရားခြင္မွာ တရားခံ ၊ သက္ေသေတြနည္းတူ က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆိုရေတာ့ မွာျဖစ္ပါတယ္။

ျပည္သူေတြ ယံုၾကည္အားကိုးၿပီး ေျဖာင့္မတ္မွန္ကန္တဲ့ တရားစီရင္ေရး ျဖစ္လာေစဖို႔အတြက္ တရားသူႀကီးေတြ ကိုယ္တိုင္ တရားခြင္မွာ က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆိုေရး အဆိုကို ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၈ ရက္ေန႔က အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္မွာ အတည္ျပဳလိုက္တာပါ။

အဆိုကို ဧရာဝတီတိုင္း မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁)က ဦးစိုးမိုးတင္သြင္း ခဲ့တာျဖစ္ၿပီး လႊတ္ေတာ္က မဲခြဲဆံုးျဖတ္ရာမွာ ေထာက္ခံမဲမ်ားတဲ့အတြက္ အဆိုအတည္ျဖစ္သြားတာေၾကာင့္ တရားသူႀကီးေတြပါ တရားခြင္မွာ က်မ္းသစၥာဆုိ ရေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

?bph6