ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သား လူကုန္ကူးခံရမႈ ေလ်ာ႔နည္းလာ (႐ုပ္/သံ)

0
172

အခုႏွစ္အတြင္း ေရႊ႔ေျပာင္းလုပ္သားေတြ လူကုန္ကူးခံရမႈ ေလ်ာ႔နည္းလာတယ္လို႔ အမွတ္(၆)လူကုန္ကူးမႈ တားဆီးႏွိမ္နင္းေရး ရဲတပ္ဖြဲ႔စု ကေျပာပါတယ္။ဒီသတင္းကို MCN သတင္းေထာက္ေအာင္သူ ကေပးပို႔ထားပါတယ္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းေတြ၊ အလုပ္သမားအေရး ကူညီေဆာင္ရြက္သူေတြနဲ႔ ျပည္ပေရာက္ ေရႊ႔ေျပာင္းလုပ္သားေတြ အလြယ္တကူခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္မႈေတြ ရွိလာတဲ႔အတြက္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားေတြ လူကုန္ကူးခံရမႈေလ်ာ႔နည္းလာတယ္လို႔ အမွတ္(၆)လူကုန္ကူးမႈတားဆီး ႏွိမ္နင္းေရးရဲတပ္ဖြဲ႔စုက အမႈကုိင္ အရာရွိ ရဲအုပ္သန္႔ဇင္ ေျပာပါတယ္။

စက္တင္ဘာလ(၁၂)ရက္ေန႔က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ရန္ကင္းပညာေရးေကာလိပ္၊ ေလ႔က်င္႔ေရးအလယ္တန္းေက်ာင္းမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံ လူကုန္ကူးမႈတိုက္ဖ်က္ေရးေန႔ အထိမ္းအမွတ္အႀကိဳ အခမ္းအနားကိုျပဳလုပ္ခဲ႔တာပါ။

Sound Bite ရဲအုပ္သန္႔ဇင္(အမႈကိုင္အရာရွိ)
အမွတ္(၆)လူကုန္ကူးမႈတားဆီးႏွိမ္နင္းေရးရဲတပ္ဖြဲ႔စု

လက္ရွိ လူကုန္ကူးမႈနဲ႔ပတ္သတ္တဲ႔ အသိပညာေပးအစီအစဥ္ေတြကုိ အေျခခံပညာေက်ာင္းေတြမွာ လည္းလုပ္ ေဆာင္ေနၿပီး ျပည္သူေတြအေနနဲ႔ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈေတြရွိလာတဲ႔ အတြက္ေၾကာင္႔ လူကုန္ကူးမႈေတြေလ်ာ႔နည္းလာ တာလည္းျဖစ္ပါတယ္။

Sound Bite ရဲအုပ္သန္႔ဇင္(အမႈကိုင္အရာရွိ)
အမွတ္(၆)လူကုန္ကူးမႈတားဆီးႏွိမ္နင္းေရးရဲတပ္ဖြဲ႔စု

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလကေန စက္တင္ဘာလအထိ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အတြင္း လူကုန္ကူးမႈ (၃၈)မႈထိရွိၿပီး ဒီအမႈေတြထဲမွာတရုတ္ဇနီးမယား အျဖစ္လူကုန္ကူးခံရမႈ(၂၅)မႈ ထိပါ၀င္ေနတာေၾကာင္႔ တရုတ္ဇနီမယားအျဖစ္ လူကုန္ကူးခံရမႈေတြအမ်ားဆံုးျဖစ္တယ္လို႔ အမွတ္(၆)လူကုန္ကူးမႈ တားဆီးႏွိမ္နင္းေရးရဲတပ္ဖြဲ႔စု ကေျပာပါ တယ္ခင္ဗ်ာ။

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

အခုႏွစ္အတြင္း ေရႊ႔ေျပာင္းလုပ္သားေတြ လူကုန္ကူးခံရမႈ ေလ်ာ႔နည္းလာတယ္လို႔ အမွတ္(၆)လူကုန္ကူးမႈ တားဆီးႏွိမ္နင္းေရး ရဲတပ္ဖြဲ႔စု ကေျပာပါတယ္။ဒီသတင္းကို MCN သတင္းေထာက္ေအာင္သူ ကေပးပို႔ထားပါတယ္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းေတြ၊ အလုပ္သမားအေရး ကူညီေဆာင္ရြက္သူေတြနဲ႔ ျပည္ပေရာက္ ေရႊ႔ေျပာင္းလုပ္သားေတြ အလြယ္တကူခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္မႈေတြ ရွိလာတဲ႔အတြက္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားေတြ လူကုန္ကူးခံရမႈေလ်ာ႔နည္းလာတယ္လို႔ အမွတ္(၆)လူကုန္ကူးမႈတားဆီး ႏွိမ္နင္းေရးရဲတပ္ဖြဲ႔စုက အမႈကုိင္ အရာရွိ ရဲအုပ္သန္႔ဇင္ ေျပာပါတယ္။

စက္တင္ဘာလ(၁၂)ရက္ေန႔က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ရန္ကင္းပညာေရးေကာလိပ္၊ ေလ႔က်င္႔ေရးအလယ္တန္းေက်ာင္းမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံ လူကုန္ကူးမႈတိုက္ဖ်က္ေရးေန႔ အထိမ္းအမွတ္အႀကိဳ အခမ္းအနားကိုျပဳလုပ္ခဲ႔တာပါ။

Sound Bite ရဲအုပ္သန္႔ဇင္(အမႈကိုင္အရာရွိ)
အမွတ္(၆)လူကုန္ကူးမႈတားဆီးႏွိမ္နင္းေရးရဲတပ္ဖြဲ႔စု

လက္ရွိ လူကုန္ကူးမႈနဲ႔ပတ္သတ္တဲ႔ အသိပညာေပးအစီအစဥ္ေတြကုိ အေျခခံပညာေက်ာင္းေတြမွာ လည္းလုပ္ ေဆာင္ေနၿပီး ျပည္သူေတြအေနနဲ႔ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈေတြရွိလာတဲ႔ အတြက္ေၾကာင္႔ လူကုန္ကူးမႈေတြေလ်ာ႔နည္းလာ တာလည္းျဖစ္ပါတယ္။

Sound Bite ရဲအုပ္သန္႔ဇင္(အမႈကိုင္အရာရွိ)
အမွတ္(၆)လူကုန္ကူးမႈတားဆီးႏွိမ္နင္းေရးရဲတပ္ဖြဲ႔စု

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလကေန စက္တင္ဘာလအထိ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အတြင္း လူကုန္ကူးမႈ (၃၈)မႈထိရွိၿပီး ဒီအမႈေတြထဲမွာတရုတ္ဇနီးမယား အျဖစ္လူကုန္ကူးခံရမႈ(၂၅)မႈ ထိပါ၀င္ေနတာေၾကာင္႔ တရုတ္ဇနီမယားအျဖစ္ လူကုန္ကူးခံရမႈေတြအမ်ားဆံုးျဖစ္တယ္လို႔ အမွတ္(၆)လူကုန္ကူးမႈ တားဆီးႏွိမ္နင္းေရးရဲတပ္ဖြဲ႔စု ကေျပာပါ တယ္ခင္ဗ်ာ။

?bph6