ေက်ာင္းမေနရတဲ့ ဘဂၤါလီ မြတ္စလင္ ကေလးေတြ ဆံုး႐ံႈးမ်ိဳးဆက္ ျဖစ္လာႏိုင္

0
409

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ဒုကၡသည္စခန္းရွိ ဘဂၤါလီ မြတ္စလင္ ကေလးငယ္ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းဟာ ေက်ာင္းေနခြင့္ မရတဲ့အတြက္ ဆံုး႐ံႈးမ်ိဳးဆက္ ျဖစ္လာလိမ့္မယ္လို႔ Save the Children အဖြဲ႔က သတိေပးလိုက္ပါတယ္။

ေကာက္ဘဇားရွိ ဘဂၤါလီ မြတ္စလင္ ၃၂၇၀၀၀ ဟာ လတ္တေလာမွာ ေက်ာင္းမေနရဘဲ ျဖစ္ေနပါတယ္၊ စာေရး စာဖတ္ သင္ယူဖို႔ အခြင့္မရဘူး ျဖစ္ေနတယ္၊ သူတို႔ကိုယ္တိုင္နဲ႔ သူတို႔ မိသားစုအတြက္ ေကာင္းမြန္တဲ့ အနာဂတ္ မျဖစ္ႏိုင္ဘူးလို႔ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏိုင္ငံဆိုင္ရာ Save the Children ရဲ႕ ဌာေန ကိုယ္စားလွယ္ မာ့ခ္ ပီယာ့စ္က ေျပာပါတယ္။

ဒုကၡသည္စခန္းရွိ ကေလး အမ်ားစုဟာ တစ္ေန႔ကို ႏွစ္နာရီၾကာ သင္ခန္းစာကို တက္ေရာက္ၾကရၿပီး အသက္အရြယ္နဲ႔ သင္ၾကားမႈဟာ ကြာဟေနတယ္လို႔ Save the Children ရဲ႕ ထုတ္ျပန္ခ်က္မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

ေက်ာင္းမေနရတဲ့ ဘဂၤါလီ မြတ္စလင္ ကေလးေတြ ဆံုး႐ံႈးမ်ိဳးဆက္ ျဖစ္လာႏိုင္

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ဒုကၡသည္စခန္းရွိ ဘဂၤါလီ မြတ္စလင္ ကေလးငယ္ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းဟာ ေက်ာင္းေနခြင့္ မရတဲ့အတြက္ ဆံုး႐ံႈးမ်ိဳးဆက္ ျဖစ္လာလိမ့္မယ္လို႔ Save the Children အဖြဲ႔က သတိေပးလိုက္ပါတယ္။

ေကာက္ဘဇားရွိ ဘဂၤါလီ မြတ္စလင္ ၃၂၇၀ဝ၀ ဟာ လတ္တေလာမွာ ေက်ာင္းမေနရဘဲ ျဖစ္ေနပါတယ္၊ စာေရး စာဖတ္ သင္ယူဖို႔ အခြင့္မရဘူး ျဖစ္ေနတယ္၊ သူတို႔ကိုယ္တိုင္နဲ႔ သူတို႔ မိသားစုအတြက္ ေကာင္းမြန္တဲ့ အနာဂတ္ မျဖစ္ႏိုင္ဘူးလို႔ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏိုင္ငံဆိုင္ရာ Save the Children ရဲ႕ ဌာေန ကိုယ္စားလွယ္ မာ့ခ္ ပီယာ့စ္က ေျပာပါတယ္။

ဒုကၡသည္စခန္းရွိ ကေလး အမ်ားစုဟာ တစ္ေန႔ကို ႏွစ္နာရီၾကာ သင္ခန္းစာကို တက္ေရာက္ၾကရၿပီး အသက္အရြယ္နဲ႔ သင္ၾကားမႈဟာ ကြာဟေနတယ္လို႔ Save the Children ရဲ႕ ထုတ္ျပန္ခ်က္မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

?bph6