တစ္ရက္ က်ပ္သိန္း ၂၀၀ အထက္ ေရာင္းအားရွိ လႈိင္သာယာ ဗစ္တိုးရီးယားကုန္တိုက္ ပိတ္သိမ္းမည္

0
74

တစ္ရက္ က်ပ္ သိန္း ၂၀၀ အထက္ ေရာင္းအား ရွိတဲ့ လႈိင္သာယာၿမဳိ႕နယ္ထဲက ဗစ္တိုးရီးယား ကုန္တိုက္ကို ဒီဇင္ဘာ ၉ ရက္ ကေနစၿပီး ပိတ္သိမ္းေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္။

‘အနည္းဆံုးလုပ္ခလစာအတိုင္းေပးဖို႔ေတာင္းဆိုလိုက္တဲ့ေနာက္ပိုင္း တစ္လ လစာေပးတယ္။ ေနာက္ ဥပေဒပါ အတိုင္းဆိုၿပီး တစ္လ ႏို႔တစ္ေပးၿပီး အလုပ္ရပ္နားတာ’ လို႔ ဗစ္တိုးရီးယားကုန္တိုက္ အေရာင္း၀န္ထမ္း ထက္ႏိုင္စိုးက ေျပာပါ တယ္။
၀န္ထမ္းေတြနဲ႔ အလုပ္ဆက္လုပ္လိုစိတ္ မရွိေတာ့ တဲ့အတြက္ ဒီလုပ္ငန္းကို လုပ္ငန္းရပ္ဆိုင္းမယ္ ဆိုတာကို ႏို၀င္ဘာ ၉ ရက္ေန႔က ေနစၿပီး ေၾကညာစာ ကပ္ထား ခဲ့တယ္လို႔ ၀န္ထမ္းေတြက ေျပာပါတယ္။

Victoria
အလုပ္သမား၀န္ႀကီးဌာနက တစ္ေန႔ အနည္းဆံုး လုပ္ခလစာ ၃၆၀၀ က်ပ္ သတ္မွတ္ၿပီးတဲ့ အခ်ိန္မွာ လႈိင္သာယာ ဗစ္တိုးရီးယား ကုန္တိုက္မွာ အလုပ္လုပ္ေနတဲ့ ၀န္ထမ္းေပါင္း ၂၂၆ ဦးရွိက သူတို႔ရဲ႕ အနည္းဆံုး လုပ္ခကို ဥပေဒအတိုင္း ေပးဖို႔ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကပါတယ္။
ဒီလိုေတာင္းဆိုခဲ့တဲ့အတြက္ အလုပ္ခ်ိန္ကို တစ္ပတ္ ၄၈ နာရီအထိ ေလ်ာ့ခ်ေပးခဲ့ၿပီး အခ်ိန္ပို အလုပ္ဆင္းရတာေတြ မရွိေတာ့ေပမယ့္ ဥပေဒပါအတိုင္း တစ္လႀကဳိတင္ အေၾကာင္းၾကားစာ (ႏို႔တစ္စာ) ေပးထားတာျဖစ္တဲ့အတြက္ ၆ လေအာက္ အလုပ္သမားေတြဟာ အလုပ္ပိတ္သိမ္း နစ္နာေၾကးကို ရရွိမွာ မဟုတ္ဘူးလို႔ အလုပ္သမား ၀န္ႀကီးဌာနက တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာပါတယ္။
ပိတ္သိမ္းေတာ့မယ့္ ဗစ္တိုးရီးယား ကုန္တိုက္မွာ တစ္လကေန ေျခာက္လအထိ အလုပ္လုပ္ေနတဲ့ ၀န္ထမ္း ၃၀ ခန္႔ ရွိတယ္လို႔ အလုပ္သမား ကိုယ္စားလွယ္ေတြဆီက တစ္ဆင့္ သိရပါတယ္။
ဘာေၾကာင့္ ကုန္တိုက္ပိတ္သိမ္းမယ္ဆိုတာကို တရား၀င္ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကားတာမရွိေပမယ့္ ကုန္တိုက္ အ၀င္မ်က္ႏွာစာမွာေတာ့ အေဆာက္အအံုနဲ႔ ေျမေနရာကို ၀ယ္ယူလိုတဲ့သူေတြ ဆက္သြယ္ဖို႔ ေၾကာ္ညာ ဆိုင္းဘုတ္ေတြကို ကပ္ထားခဲ့ပါတယ္။

ေမာ့ေဂ်

ရန္ကုန္၊ ဒီဇင္ဘာ ၄

?bph6