ႏိုင္ငံျခားသားေတြကို လုပ္ကိုင္ခြင့္ေပးမယ့္ ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးသြားလုပ္ငန္း ဥပေဒအတည္မျပဳသင့္

0
81

ျပည္တြင္း ခရီးသြားလုပ္ငန္းေတြမွာ ႏိုင္ငံျခားသားေတြကို လုပ္ကိုင္ခြင့္ေပးမယ့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဥပေဒကို အခု အစိုးရသက္တမ္းအတြင္းမွာ အတည္မျပဳသင့္ဘူးလို႔ ပတၱျမားေျမ (Ruby Land) ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္းက ဦးေအးေက်ာ္က ေျပာဆိုလိုက္ပါတယ္။

ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားစိတ္၀င္စားမႈ ျမင့္မားတဲ့ ျပည္တြင္းလွည့္လည္တဲ့ ခရီးသြားလုပ္ငန္းေတြဟာ တိုင္းရင္းသားေဒသေတြမွာ ရွိတဲ့အတြက္ ဓေလ့ထံုးစံေတြကို မထိခိုက္ေစဖို႔ ေဒသခံေခါင္းေဆာင္ေတြကို ခ်ျပၿပီးမွသာ ေရးဆြဲအတည္ျပဳသင့္တယ္လို႔ ေျပာဆိုခဲ့တာပါ။
UAyeKyaw
‘ဖက္စပ္လို႔ နာမည္ခံထားေပမယ့္ ခုကတည္းက ျပည္တြင္းမွာရွိတဲ့ ဟိုတယ္ အေသးစားေလးေတြကို တ႐ုတ္ေတြ၊ ဂ်ပန္ေတြက ႏွစ္ရွည္အငွားစာခ်ဳပ္နဲ႔ ငွားၿပီးလုပ္ေနၾကၿပီ။ သူတို႔ႏိုင္ငံက ဧည့္သည္ကို သူတို႔ ဟိုတယ္မွာပဲထားမယ္။ ျမန္မာတိုင္းရင္းသားလုပ္ငန္းရွင္ေတြ အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္လာလိမ့္မယ္’ လို႔ ဦးေအးေက်ာ္ က ေျပာပါတယ္။
ဒါ့အျပင္ ႏိုင္ငံျခားသားေတြကို လုပ္ကိုင္ခြင့္ေပးလိုက္တာရဲ႕ေနာက္ဆက္တြဲအျဖစ္ ေဒသအသီးသီးမွာ ရွိတဲ့ ေဒသခံ ဟိုတယ္၊ ဧည့္လမ္းညႊန္နဲ႔ စားေသာက္ဆိုင္ေတြ လုပ္ငန္းရပ္ဆိုင္းသြားတာ ျဖစ္ေပၚလာမယ္လို႔ ေျပာဆိုခဲ့တာပါ။
ကြဲျပားတဲ့ ဓေလ့ထံုးစံနဲ႔ ေနထိုင္မႈပံုစံေၾကာင့္ ႏိုင္ငံျခားသားေတြစိတ္၀င္စားမႈ ျမင့္တဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြက္ ျပည္တြင္းခရီးသြားလုပ္ငန္းေတြကို အရည္အေသြးျမင့္ဖို႔ လုပ္ငန္းရွင္နဲ႔ ၀န္ထမ္းေတြကို သင္တန္းေတြ ေထာက္ပံ့ ေပးဖို႔အဓိကလိုအပ္တယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။

ေမာ့ေဂ်

ရန္ကုန္၊ ၂၀၁၅ ႏို၀င္ဘာ ၁၇

?bph6