ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ျပည္သူေတြ သတိရိွၾကဖို႔နဲ႔ သိကၡာရိွရိွနဲ႔ ႏိုင္ဖို႔ အဓိကျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာ

0
234

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ျပည္သူေတြ သတိရိွၾကဖို႔နဲ႔ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကို ျပည္သူေတြသိရိွၿပီးျဖစ္မယ္လို႔ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ ေရႊဂံုတိုင္႐ံုးခ်ဳပ္မွာ ဒီကေန႔ မနက္ပိုင္းက မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။