ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္ထဲက မဲ႐ံုေတြကိုေလ့လာ

0
81


အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠဌျဖစ္သလို ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၊ ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ ဒီကေန႔ ႏို၀င္ဘာလ ၈ ရက္ေန႔ မနက္ပိုင္းက သူ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ေနတဲ့ ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္ထဲက မဲရံုအခ်ိဳ႕ကို သြားေရာက္ ေလ့လာ ခဲ့ၾကပါတယ္။

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၊ ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္အတြင္းက မဲရံုေတြမွာ လြတ္လပ္သန္႔ရွင္းၿပီး တရားမွ်တမႈရွိတဲ့ ေရြးေကာက္အျဖစ္ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူေတြ ဆႏၵမဲ ေပးခြင့္ရမရဆိုတာကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သြားေရာက္ ေလ့လာခဲ့တာပါ။

ဒီလို သြားေရာက္ေလ့လာတဲ့ ေနရာမွာေတာ့ ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕၊ နတ္စင္ကုန္းစံျပေက်းရြာ မဲရံုဟာလည္း တစ္ခု အပါအ၀င္ျဖစ္ပါတယ္။

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠဌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ေနတဲ့ ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသႀကီး၊ ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္မဲဆႏၵနယ္ေျမအတြင္းမွာေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔အတူ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီက ဦးေက်ာ္ဇင္ဟိန္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေတာင္သူလယ္သမား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီက ဦးညီ၀င္း၊ အမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီက ေဒၚယုယုခိုင္နဲ႔ ေခတ္သစ္ျပည္သူ႔ပါတီက ေဒၚရီရီစံတို႔က ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ေနၾကတာျဖစ္ပါတယ္။

?bph6