လာမယ့္ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ အမ်ိဳးဘာသာ သာသနာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး မွန္မွန္ကန္ကန္ စနစ္တက် ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္သူကို ေရြးခ်ယ္ၾကဖို႔ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ေျပာ

0
16

လာမယ့္ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ အမ်ိဳးဘာသာ သာသနာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး မွန္မွန္ကန္ကန္ စနစ္တက် ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္သူကို ေရြးခ်ယ္ၾကဖို႔ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္က ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။

MAH2

ႏို၀င္ဘာလ ၃ ရက္ေန႔က ရခိုင္ျပည္နယ္ စစ္ေတြၿမိဳ႕ မဟာဗႏၶဳလခန္းမမွာ အရာရွိ၊ စစ္သည္ မိသားစုေတြနဲ႔ ေတြ႕ဆုံစဥ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္က အဲဒီလို ေျပာၾကားခဲ့တာပါ။
ဒါ့အျပင္ ဒီလိုေရြးခ်ယ္ရာမွာ တိုင္းျပည္ကို ဦးေဆာင္ေနသူဟာ ႏိုင္ငံနဲ႔ ေဒသကို ဖြံ႕ၿဖိဳးေအာင္လုပ္ႏိုင္တဲ့သူ၊ ဒို႔တာ၀န္အေရးသုံးပါးကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မယ့္သူ၊ တပ္မေတာ္အေပၚနားမႈရွိသူ၊ ႏိုင္ငံျခားသား ႏိုင္ငံျခားတိုင္းျပည္အဖြဲ႕အစည္း တစ္ခုခုကို တစ္နည္းနည္းနဲ႔ ဆက္သြယ္မႈမရွိသူ လႊမ္းမိုးမႈမရွိသူ ျဖစ္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။
ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံျဖစ္တာေၾကာင့္ အၿပိဳအကြဲမခံႏိုင္ေၾကာင္းနဲ႔ ႀကိဳတင္မဲေပးတာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေတာ့လည္း ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ခ်မွတ္ထားတဲ့ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းေတြနဲ႔အညီ လိုက္နာ ေဆာင္ရြက္သြားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။
တစ္ႏိုင္ငံလုံးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္အေပၚ ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ၿပီး ထာ၀ရၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရာမည္ျဖစ္ေၾကာင္းနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး စိတ္ရွည္သည္းခံစြာ ေဆာင္ရြက္ေနသလို NCA လက္မွတ္ေရးထိုးဖို႔ က်န္ေနတဲ့ အဖြဲ႕ေတြနဲ႔လည္း လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ဖို႔ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္က ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

?bph6

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here