ဒိန္းမတ္ႏိုင္ငံ အကူအညီနဲ႔ ျပည္တြင္းမွာရွိတဲ့ အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ံု ၁၂ ႐ံုကို အဆင့္ျမႇင့္တင္မယ္ (႐ုပ္/သံ)

0
166

ဒိန္းမတ္နုိင္ငံအကူအညီနဲ႔ ျပည္တြင္းမွာရွိတဲ့ အထည္ခ်ဳပ္စက္ရုံ ၁၂ ရုံကုိ လုပ္ငန္းခြင္တုိး တက္ေစေရးနဲ႔ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ က႑တုိးျမွင့္ေစဖုိ႔ စီမံကိန္းခ် ေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီသတင္းကုိ MCN သတင္း ေထာက္ေကသြယ္က ေပးပို႔ထားပါတယ္ ။

?bph6