အစိုးရသက္တမ္း ႏွစ္ႏွစ္တာအတြင္း ပဋိပကၡျဖစ္ပြားရာေဒသေတြမွာ သတင္းရယူပိုင္ခြင့္ ဆံုး႐ႈံးေနဆဲျဖစ္ (႐ုပ္/သံ)

0
162

အစုိးရသက္တမ္း ႏွစ္ႏွစ္တာကာလအတြင္း ပဋိပကၡျဖစ္ပြားရာေဒသေတြမွာ တုိင္းရင္းသား သတင္းမီဒီယာေတြအေနနဲ႔ သတင္းရယူပုိင္ခြင့္ေတြ ဆုံးရႈံးေနဆဲျဖစ္ပါတယ္ ။ ဒီသတင္းကို MCN သတင္း ေထာက္ ေကဇြန္ေႏြးကေပးပို႔ထားပါတယ္ ။

?bph6