ၾကက္ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းေတြ ေရရွည္ရပ္တည္ႏိုင္ဖို႔ မူ၀ါဒခ်မွတ္ၿပီး လုပ္ေဆာင္မယ္ (႐ုပ္/သံ)

0
185

ၾကက္ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းေတြ ေစ်းကြက္မွာ ေရရွည္ရပ္တည္နုိင္ဖုိ႔ မူ၀ါဒခ်မွတ္ၿပီး လုပ္ေဆာင္သြား ဖုိ႔ရွိေနပါတယ္။ ဒီသတင္းကို MCN သတင္းေထာက္ ေကသြယ္က ေပးပို႔ထားပါတယ္။

?bph6