သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမွဳဆုိင္ရာပညာရပ္ေတြကို တစ္သက္တာသင္ယူခြင့္ရရွိေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေန(႐ုပ္/သံ)

0
187

အတန္းပညာေရးနဲ႔ သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမွဳဆုိင္ရာပညာရပ္ေတြကို တစ္သက္တာသင္ယူခြင့္ရရွိေအာင္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံလုပ္ေဆာင္ေနတယ္လုိ႔ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာမ်ိဳးသိမး္ႀကီးက ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။ ဒီသတင္းကို MCN သတင္းေထာက္ ေကဇြန္ေႏြးက တင္ဆက္ေပးထားပါတယ္။

?bph6