ေထာက္ခံသူေတြကိုု ထိန္းသိမ္းဖိုု႔ ပါတီေတြကိုု ေကာ္မရွင္သတိေပးၿပီ

0
73

ႏိုုင္ငံေရး ပါတီဝင္ေတြနဲ႔ ေထာက္ခံသူေတြကိုု ၾကပ္မတ္ ထိန္းသိမ္းဖိုု႔ ပါတီေတြနဲ႔ ကိုုယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြကိုု ေကာ္မရွင္က သတိေပး လိုုက္ပါတယ္။

ေရြးေကာက္ပြဲ နီးကပ္လာတာနဲ႔အမွ် စည္း႐ံုးေဟာေျပာမႈေတြ အရွိန္အဟုန္ ျမင့္တက္လာၿပီး ထိပ္တိုက္ေတြ႕ဆံုရာမွ ပဋိပကၡျဖစ္မယ့္ အေျခအေနေတြကိုု ေရာက္ရွိလာတာေၾကာင့္ ထိန္းသိမ္းၾကဖိုု႔ ေကာ္မရွင္က ေအာက္တိုုဘာလ ၂၆ ရက္ေန႔ ရက္စြဲနဲ႔ ေၾကညာခ်က္ထုုတ္ျပန္ သတိေပးလိုုက္တာပါ။

1798555_616147868510915_6464632061792613116_n

ဒီေၾကညာခ်က္ထဲမွာေတာ့ သက္ဆိုုင္ရာ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ခြဲ အဆင့္ဆင့္အေနနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြရဲ႕ ေရြးေကာက္ပြဲ စုေဝးေဟာေျပာမႈေတြ၊ လွည့္လည္ေဟာေျပာစည္း႐ံုးမႈေတြကိုု တင္ျပေစၿပီး ပဋိပကၡမျဖစ္ေရး ထိန္းသိမ္း ၾကပ္မတ္ သြားမယ္လိုု႔ ေဖာ္ျပထားတာပါ။

ဒီလိုု ထိန္းသိမ္းမႈကိုု မလိုက္နာတဲ့ ေဟာေျပာစည္း႐ံုးမႈေတြကိုု ခြင့္မျပဳတာ၊ တားျမစ္တာေတြကိုု ေဆာင္ရြက္သြားမယ္လိုု႔လည္း ေကာ္မရွင္က ဆိုုပါတယ္။ ဒါအျပင္ လိုက္နာမႈမရွိတဲ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြနဲ႔ ပါတီေတြကိုု ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ေစ့စပ္ၫႇိႏိႈင္းေရးေကာ္မတီေတြက ေခၚယူအသိေပးၿပီး မွတ္တမ္းတင္ ထားကာ၊ လိုအပ္ရင္ ဥပေဒနဲ႔ အညီ အေရးယူမယ္လိုု႔လည္း ေျပာၾကားထားပါတယ္။

လက္ရွိအေျခအေနမွာေတာ့ ႏိုု၀င္ဘာလ ၈ ရက္ေန႔ လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲေတြအတြက္ ႏိုုင္ငံေရးပါတီေပါင္း ၉၀ ေက်ာ္က လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ၆၀၀၀ ေက်ာ္ ပါ၀င္ ယွဥ္ၿပိဳင္ေနၾကတာပါ။ ဒီထဲမွာေတာ့ အမ်ိဳးသား ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းက ၅၂၀၀ ေက်ာ္ (၈၆.၈%) နဲ႔ အမ်ိဳးသမီး ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ၈၀၀ ဦး (၁၃.၂%) ရွိေနပါတယ္။

?bph6