သံတမန္ေတြရဲ႕ လႈပ္ရွားမႈ ေရြးေကာက္ပြဲကိုု မထိခိုုက္ေစဖိုု႔ အစိုုးရ သတိေပး

0
60

ႏိုုင္ငံျခားသံတမန္ေတြရဲ႕ လႈပ္ရွားမႈေတြဟာ ေရြးေကာက္ပြဲရဲ႕ တရားမ ွ်တမႈကိုု မထိခိုုက္ေစဖိုု႔ လိုုအပ္တယ္လိုု႔ ျမန္မာအစိုုးရက ေျပာၾကားလိုုက္ပါတယ္။

Wunna Maung Lwin

ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ ဦးတင္ေအးနဲ႔ ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦး၀ဏၰေမာင္လြင္တို႔က ရန္ကုန္အေျခစုိုက္ ႏိုုင္ငံတကာ သံတမန္အဖြဲ႕ေတြနဲ႔၊ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ေရာက္ရွိေနတဲ့ ႏိုင္ငံတကာက ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ ကုိယ္စားလွယ္ေတြကိုု ေအာက္တိုုဘာလ ၂၃ ရက္ေန႔က ေနျပည္ေတာ္မွာ ေတြ႔ဆံုုစဥ္ ႏိုုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားလိုုက္တာပါ။

ဒီလိုု ေျပာၾကားတဲ့ ေနရာမွာေတာ့ ႏိုင္ငံတကာေရြးေကာက္ပြဲေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာသူေတြ အေနနဲ႔ လိုက္နာရမည့္က်င့္၀တ္ေတြအျပင္ သံတမန္ဆက္ဆံေရးဆိုင္ရာ ၁၉၆၁ ခုႏွစ္ ဗီယင္နာကြန္ဗင္းရွင္းပါ အိမ္ရွင္ႏိုင္ငံရဲ႕ ျပည္တြင္းေရးႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ျပဌာန္းခ်က္ေတြကို ေလးစား လိုက္နာရန္ တာ၀န္၀တၱရားေတြရွိတယ္လိုု႔လည္း သတိေပး ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

?bph6