တပ္မေတာ္အတြင္း ႀကိဳတင္မဲေပးမူေတြကို ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သြားမယ့္ EU-EOM

0
44


တပ္မေတာ္အတြင္း ႀကိဳတင္မဲေပးမူေတြကို ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သြားမယ္လို႔ ဥေရာပသမၼဂေရြးေကာက္ပြဲ ေလ့လာေရးအဖြဲ႔ EU-EOM ကေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။ဒီသတင္း ကိုေတာ့ MCN သတင္းေထာက္ ေအာင္ဆန္းဦးက သတင္းေပးပို႔ထားပါတယ္။

?bph6