အမ်ိိဳးသားအဆင့္ လူမႈဖူလံုေရးအဖြဲ႕ အသစ္ျပန္လည္ ဖြဲ႕စည္းမယ္ (႐ုပ္/သံ)

0
198

အမ်ဳိးသားအဆင့္ လူမႈဖူလုံေရးအဖြဲ႕ အသစ္ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းသြားဖုိ႔ရွိေနပါတယ္။ ဒီသတင္းကို MCN သတင္းေထာက္ ေကသြယ္ကေပးပို႔ထားပါတယ္။

?bph6