အလုပ္သမားေရးရာ အျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းေရး ဥပေဒပါ အခ်က္ေတြက ထိခိုက္နစ္နာမႈေတြ ရွိေန

0
213

အလုပ္သမားေရးရာ အျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းေရး ဥပေဒပါ အခ်က္ေတြက အလုပ္သမားေတြအတြက္ ထိခိုက္နစ္နာမႈေတြ ရွိေနပါတယ္။ ဒီသတင္းကို MCN သတင္းေထာက္ တင္ေမာင္ေထြးက ေပးပို႔ထားပါတယ္။

?bph6