လူမႈဖူလုံေရး ကဲ၀ဲလ္ေဆးခန္းေရြျပည္သာစက္မႈဇုန္မွာ ဖြင့္လွစ္ (႐ုပ္/သံ)

0
203

တတိယအႀကိမ္ေျမာက္လူမႈဖူလုံေရး ကဲ၀ဲလ္ေဆးခန္းေရြျပည္သာစက္မႈဇုန္မွာ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီသတင္းကုိ MCN သတင္းေထာက္ေကသြယ္ကေပးပို႔ထားပါတယ္ ။

?bph6