ျမန္မာ့စီးပြားေရးအခန္းက႑ရဲ႕သက္ေရာက္မႈေတြကုိ ျပည္သူေတြထဲထဲ၀င္၀င္ သိရွိနုိင္ဖို႔လိုအပ္(႐ုပ္/သံ)

0
235

ျမန္မာ့စီးပြားေရးအခန္းက႑ရဲ႕သက္ေရာက္မႈေတြကုိ ျပည္သူေတြထဲထဲ၀င္၀င္ သိရွိနုိင္ဖို႔လိုအပ္ေနပါတယ္။ ဒီသတင္းကို MCN သတင္းေထာက္ေကသြယ္ကေပးပို႔ထားပါတယ္။

?bph6