ေရြးေကာက္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရး အက္ပလီေကးရွင္းသစ္ထြက္မယ္

0
48

လူထုုအေျချပဳ ေရြးေကာက္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရး “Kyeet” Android Phone Application ကိုု မၾကာခင္ စတင္မိတ္ဆက္ ျဖန္႔ေ၀သြားဖိုု႔ရွိေနပါတယ္။

12027773_1120092991348603_5548887826112393993_n

ဒီ “Kyeet” Android Phone Application ကိုု MIDO နဲ႔ ျပည္တြင္းနည္းပညာအဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုုျဖစ္တဲ့ CCT တိုု႔ ပူးေပါင္းၿပီးဖြဲ႔စည္းထားတဲ့ MEMTA (Myanmar Election Monitoring Technology Alliance) ကေန ဘယ္သူမဆိုုပူးေပါင္းပါဝင္ႏိုုင္တဲ့ လူထုုအေျချပဳ ေရြးေကာက္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးစနစ္ တခုုအေနနဲ႔ ျဖန္႔ခ်ီဖိုု႔ရွိေနတာပါ။

ဒီ ေရြးေကာက္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရး “Kyeet” Android Phone Application အေၾကာင္း မိတ္ဆက္ျခင္း စာနယ္ဇင္းရွင္းလင္းပြဲအခမ္းအနားကိုု ေအာက္တိုုဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔ ရန္ကုုန္ၿမိဳ႕ရွိ နယူးဧရာဟိုုတယ္မွာ က်င္းပဖိုု႔ ရွိေနပါတယ္။

?bph6