လုပ္သားရွားပါးမႈေၾကာင့္ မိ႐ိုးဖလာ အိုးလုပ္ငန္းေတြ ေပ်ာက္ကြယ္လုနီးပါး ျဖစ္ေပၚေန (႐ုပ္/သံ)

0
170

လုပ္သားရွားပါးမႈနဲ႔ ကုန္ၾကမ္းေစ်းႏႈန္းျမင့္တက္မႈေတြေၾကာင့္ မိ႐ိုးဖလာအိုးလုပ္ငန္းေတြ ေပ်ာက္ကြယ္လုနီးပါး ျဖစ္ေပၚေနပါတယ္။ ဒီသတင္းကို ေတာ့ MCN သတင္းေထာက္ ေကသြယ္က ေပးပို႔ထားပါတယ္။

?bph6