အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄ သန္းခြဲ အကုန္က်ခံၿပီး စက္မႈဇုန္ေတြမွာ ေရဆိုးသန္႔စင္ေရး လုပ္မယ္ (႐ုပ္/သံ)

0
268

အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄ သန္းခြဲ အကုန္အက်ခံၿပီး ကုလသမဂၢအကူူအညီနဲ႔ စက္မႈဇုန္ေတြမွာ ေရးဆုိးသန္႔စင္ေရး လုပ္ေဆာင္သြားဖို႔ ရွိေနပါတယ္။ ဒီသတင္းကို MCN သတင္းေထာက္ ေကသြယ္က ေပးပုိ႔ထားပါတယ္။

?bph6