ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ဖု႔ို လက္မွတ္ေရးထုိးတာလို႔ ခ်င္းအမ်ဳိးသားတပ္ဦးေျပာၾကား

0
44

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ဖု႔ို ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ဖို႔ ရည္ရြယ္ၿပီး NCA ကို လက္မွတ္ေရးထိုးတာျဖစ္တယ္လို႔ ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦး CNF ဥကၠဌ ဦးပူးနန္လ်န္ထန္းက MCN ကို ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ ဒီအေၾကာင္းကိုေတာ့ MCN သတင္းေထာက္ စန္းေမာ္ေအာင္ အခုလိုသတင္းေပးပို႔ထားပါတယ္။

?bph6