အနည္းဆုံး အခေၾကးေငြ ႏႈန္းထားသစ္ကို လာမယ့္ႏွစ္ ေမလမွာ သတ္မွတ္ ေပးနုိင္ေတာ့မယ္ (႐ုပ္/သံ)

0
178

အနည္းဆုံး အခေၾကးေငြ ႏႈန္းထားသစ္ကို လာမယ့္ႏွစ္ ေမလမွာ သတ္မွတ္ျပဌာန္းေပးနုိင္ေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီသတင္းကို MCN သတင္းေထာက္ ေကသြယ္က ေပးပို႔ထားပါတယ္ ။

?bph6