ရခိုင္ျပည္နယ္ အေရးေဆြးေႏြးမႈကေန အေျဖရွာေဖြမယ့္ စကားဝိုင္း က်င္းပမယ္

0
137

ရခိုင္ျပည္နယ္ အေရးေဆြးေႏြးမႈကေန အေျဖရွာေဖြမယ့္ စကားဝိုင္း ေဆြးေႏြးပြဲတစ္ရပ္ က်င္းပဖို႔ ရွိေနပါတယ္။

စက္တင္ဘာ ၇ ရက္ေန႔ မနက္ ၉ နာရီမွာစတင္မယ့္ အဲဒီေဆြးေႏြးပြဲကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေဝဇယႏၲာလမ္း Gandamar Wholesale မွာ က်င္းပဖို႔ ရွိေနတာပါ။

အဲဒီေဆြးေႏြးပြဲမွာ ႏုိင္ငံတကာေရးရာ သုေတသီ ဦးကိုကုိလႈိင္နဲ႔ ျပင္သစ္ႏုိင္ငံ အေရွ႕တုိင္းပညာရပ္မ်ား သုေတသနဌာန (အီး၊ အက္ဖ္၊ အီး၊ အို) Dr. Jacques P. Leider ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ျပင္သစ္ယဥ္ေက်းမႈ ဌာနတို႔က အဓိက ပါ၀င္ေဆြးေႏြးဖို႔ ရွိေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒီေဆြးေႏြးပြဲမွာ ဘူးသီးေတာင္-ေမာင္ေတာ နယ္ေျမအတြင္းက တုိင္းရင္းသားမ်ားေတြရဲ႕ အေရးကိစၥေတြကို ေဆြးေႏြးအေျဖရွာမွာျဖစ္လို႔ ဘယ္သူမဆုိ တက္ေရာက္ ေလ့လာႏုိင္ၾကမွာျဖစ္ပါတယ္။

?bph6