ဆြစ္ဇာလန္နိုင္ငံက သက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာ ဘာသာရပ္ေတြကို သင္ၾကားေပးဖို႔ရွိ(႐ုပ္/သံ)

0
159

ဆြစ္ဇာလန္နိုင္ငံက သက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာ ဘာသာရပ္ေတြကို နွစ္နိုင္ငံ ပူးေပါင္းေဆာင္ရႊက္သြားဖို႔ ရွိေနပါတယ္။ဒီအေၾကာင္းကို MCN ပုသိမ္သတင္းေထာက္ ရဲေသြးနီက ရုိတ္ကူးေပးပို႔ထားပါတယ္။

?bph6