ဆရာ ဆရာမေတြ သင္ၾကား သင္ယူမႈ အရည္အေသြး ျပည့္ဝေအာင္ အစဥ္တစိုက္ ႀကိဳးစားဖို႔လို

0
203

ဆရာ ဆရာမေတြကိုယ္တိုင္ သင္ၾကားမႈ သင္ယူမႈအရည္အေသြးေတြ ျပည့္ဝေအာင္ အစဥ္တစိုက္ႀကိဳးစား အားထုတ္ၾကဖို႔လိုတယ္လို႔ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ မ်ိဳးသိမ္းႀကီးက ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။

စက္တင္ဘာလ ၁ ရက္ေန႔က မႏၱေလးၿမိဳ႕မွာ ပညာေရး၀န္ထမ္းေတြနဲ႔ ေတြ႔ဆံုစဥ္ ေဒါက္တာမ်ိဳးသိမ္းႀကီးက ေျပာၾကားလိုက္တာပါ။

ဒီလိုေျပာၾကားရာမွာေတာ့ NLD အစိုးရလက္ထက္မွာ ေက်ာင္းေနႏႈန္း၊ အတန္း ကူးေျပာင္းမႈႏႈန္းျမင့္မားလာၿပီး ေက်ာင္းထြက္ႏႈန္းေလ်ာ့ပါး က်ဆင္းလာခဲ့တယ္လို႔လည္း ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

?bph6