ပဲေစ်းမက်ေစဖို႔ အစိုးရနဲ႔ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္ေတြပူးေပါင္းျပီး ၀ယ္ယူမည္

0
150

ပဲစင္းငုံနဲ႔ မတ္ပဲေတြကို  လက္ရွိျဖစ္ေပၚ ေနတဲ႔ ေစ်းေအာက္ထပ္မံ မက်ေစဖို႔ အတြက္ သတ္မွတ္ေစ်းတစ္ခုထားရွိျပီး၀ယ္ယူနိုင္ဖို႔အတြက္ အစိုးရနဲ႔ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္ေတြက က်ပ္ဘီလီယံ ၁၀၀ မတည္၀ယ္ယူသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္ေတြဘက္က လွည့္ပတ္ရန္ပုံေငြက်ပ္ ၅ဝ ဘီလီယံနဲ႔ အစိုးရဘက္က ၅ဝ ဘီလီယံမတည္ျပီး ၀ယ္ယူ သြားမွာျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံပဲမ်ိဳးစုံႏွင့္ ႏွမ္းကုန္သည္မ်ားအသင္းက ၾသဂုတ္ ၃၁ ရက္က ထုတ္ျပန္လိုက္တာျဖစ္ပါတယ္။

လက္ရွိေစ်းကြက္ထဲမွာ အႏၱိယနိုင္ငံကပဲအ၀ယ္ရပ္လိုက္တဲ႔အတြက္ ပဲေစ်းနုန္းေတြက်ဆင္းေနတာျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ပဲမ်ိဳးစုံႏွင့္ ႏွမ္းကုန္သည္မ်ားအသင္းနဲ႔အစိုးရပူေပါင္းျပီး မတ္ပဲ တစ္တန္ကို ေငြက်ပ္ ငါးသိန္းႏႈန္း၊ မတ္ပဲတစ္တန္ကို ေငြက်ပ္ ေလးသိန္း ႏႈန္းသတ္မွတ္ျပီး  ၀ယ္ယူသြားမွာျဖစ္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။

?bph6